Егіндікөл ауданының әкімшілігі

Әлеуметтік әріптестік

2018–2020 жылдарға арналған Егiндiкөл ауданының әкiмдiгi, аудандық
бiрлестiгiнiң және аудандық жұмыс берушiлер бiрлестiгiнiң арасындағы
КЕЛIСIМ

Бiз, аудандық әкiмшiлiк, қызметкерлердiң аудандық бiрлестiктерi мен жұмыс берушiлердiң аудандық бiрлестiктерiнiң,

Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның Үшiншi жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк" Жолдауын iске асыру шеңберiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi, бұдан әрi Тараптар деп аталатын, аудандық жұмыс берушiлердiң бiрлестiктерi мен аудандық жұмысшылардың бiрлестiктерi, елiмiздiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының барлық салаларында неғұрлым ауқымды және iргелi жұмыс бастау керек екенiн атап өтемiз.

Осыған байланысты Тараптар Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестiкте әрекет ете отырып «Қазақстан-2050» Стратегия бағдарламасын, Қазақстанның үшiншi Жаңғыруы және Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» атты бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру шеңберiнде, әлеуметтiк серiктестiктi, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнiне, нанымына, тұрғылықты жерiне, жасына байланысты, сондай-ақ немесе мүгедектерге, қоғамдық бiрлестiктерге тиесiлiгiн, әлеуметтiк еңбек қатынастарын ұжымдық және келiсiмшарттық реттеу, еңбек құқықтарын жүзеге асыруда кемсiтпеушiлiк принциптерiн басшылыққа ала отырып үшжақты келiссөздер барысында қол жеткiзiлген уағдаластықтарды және әлеуметтiк әрiптестiктiң барлық деңгейлерiндегi консультацияларды сақтауға мiндеттене отырып, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiнiң негiзiнде, 2018- 2020 жылдарға осы келiсiмдi жасасты (бұдан әрi — Келiсiм), негiзгi бағыттары Тараптардың ұстанымын анықтайтын әлеуметтiк және еңбек қатынастарын реттеу бойынша және онымен байланысты 2018-2020 жылдары экономикалық қатынастар мен оны iске асыру бойынша бiрлескен iс-қимыл.

I бөлiм

Экономиканы жеделдетiлген технологиялық жаңғырту

Тараптар бiрлескен күш-жiгер жұмсауды ұйғарды, бағыттары:

1.1. Экономиканы технологиялық жаңғырту және цифрландыру жағдайында сұраныс пен ұсыныс теңгерiмiн қамтамасыз ету арқылы еңбек нарығын тиiмдi реттеу.

1.2. Бюджеттiк шығындардың тиiмдiлiгiн арттыру.

Жоғарыда аталған мақсаттардың орындалуын қамтамасыз ету үшiн Тараптар келiстi:

1.3. Әлеуметтiк тұрақсыздық пен халықтың кiрiстерiнiң төмендеуiне жол бермеу үшiн кәсiпорындардың, салалардың және өңiрлердiң iшiнде және араларында еңбек ресурстарын және қызметкерлердiң икемдi ағынының құзыреттiлiгiн арттыруды қамтамасыз ету.

1.4. Экономика салаларын технологиялық жаңарту үшiн iшкi және сыртқы инвестицияларды тартуды ынталандыру.

1.5. Инвесторлардың мемлекетпен жаңғыртуды реттеу және өзара әрекеттестiктi арқылы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнiндегi шараларды қабылдау.

1.6. Жоғары тиiмдi жобаларды қолдау үшiн инвестицияларды өндiрiске тiкелей бағыттау.

Әкiмдiк мiндеттенедi:

1.7. Инновацияларды қолдауға және инвестицияларды тартуға бағытталған нормативтiк құқықтық актiлердiң әзiрленуiн қамтамасыз ету.

1.8. Ұлттық экспорттық стратегияны, Ұлттық инвестициялық стратегияны және «Сандық Қазақстан» бағдарламасын iске асыруды тиiмдi үйлестiрудi жүзеге асыру.

1.9. Басым салалар мен жобаларды қаржылық және қаржылық емес қолдау құралдары пакетiн кеңейту мен мемлекеттiк институттар жұмысын күшейту.

1.10. Iрi кәсiпорындармен Жол карталарын жасасу арқылы экономиканы жаңғырту шеңберiнде басқарылатын еңбек ресурстарының қозғалысын және еңбек ұтқырлығы үшiн жағдай жасау, өнiмдi жұмыспен қамту мен жаппай кәсiпкерлiктi дамыту Бағдарламасының барлық құралдарын пайдалану.

Аудандық жұмыс берушiлер қауымдастығы мiндеттенедi:

1.11. Озық технологияларды енгiзудi ескере отырып негiзгi құралдарды тездетiп жаңартуды өткiзуге кәсiпорындарды тарту.

1.12. Еңбек нарығындағы шиеленiстi болдырмау үшiн еңбек ағынын басқару жүйесiн құруға жәрдемдесу, оның iшiнде жұмыс берушiлердi ықтимал босатылған қызметкерлердiң құзыреттерiн дамытуға ынталандыру, көтермелеу арқылы.

Аудандық жұмысшылар қауымдастығы мiндеттенедi:

1.13. Еңбек нарығының шиеленiсуiне жол бермеу үшiн еңбек ағынын басқару жүйесiн құру:

- еңбек ұжымдары арасында экономиканың технологиялық жаңаруымен байланысты еңбек нарығындағы қиындықтар туралы кеңiнен хабардарлықты арттыру;

- өндiрiстiң технологиялық модернизациясы (автоматтандыру, роботтандыру, цифрландыру) шеңберiнде еңбек нарығындағы шиеленiстi төмендету бойынша ұсыныстар әзiрлеу.

II бөлiм

Бизнес-ортаны түбегейлi жақсарту

Тараптар бiрлескен күш-жiгер жұмсауға келiстi, бағыттары:

2.1. Шағын және орта бизнестi дамыту үшiн тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi өндiрудi арттыру және жаңа жұмыс орындарын құру негiзi ретiнде жағдай жасау.

2.2. Бизнестi ашу және iске қосу үшiн шығындар мен кедергiлердiң барлық түрлерiн азайту.

2.3. Кәсiпкерлiк бостандығы және бәсекелестiк үшiн бағаның және тарифтердiң келiсулерiнiң алдын-алу .

2.4.Мемлекеттiң экономикадағы үлесiн төмендету, экономиканың тиiмдi жеке секторын құру және мемлекеттiк-жеке әрiптестiктi дамыту.

Жоғарыда аталған мақсаттардың орындалуын қамтамасыз ету үшiн Тараптар келiстi:

2.5. Бизнестi реттеу үшiн бiрлескен жүйелiк шаралар қабылдау.

2.6. Өнiмдi жұмыспен қамтуды және бұқаралық кәсiпкерлiктi дамыту Бағдарламасын, оның iшiнде бизнестiң негiздерiн оқыту мен халыққа микрокредиттер берудi тиiмдi жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

2.7. Экономиканың басым секторларын дамыту, оның әртараптандыруын қамтамасыз ету және бәсекеге қабiлеттiлiктi арттыру.

2.8. Инфляцияны төмендету, әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк өнiмдерi мен реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң халыққа қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету арқылы баға белгiлеудi одан әрi ырықтандыруға бағытталған бағалық саясатты қамтамасыз ету.

2.9. Әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларының, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң және тарифтердiң бағаларын бақылау. Негiзсiз өсу жағдайында өңiрлерде құрылған әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациялар арқылы қажеттi тауарларды әртараптандыру.

2.10. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтiк деңгейлердiң болжамдылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету тұрғысынан реттеуiн жетiлдiру.

2.11. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тұтынушылар мүдделерiнiң теңгерiмiне қол жеткiзу негiзiнде тарифтiк саясат жүргiзу.

Әкiмдiк мiндеттенедi:

2.12. Жеке сектордың iскерлiк белсендiлiгiн ынталандыру және шығындардың барлық түрлерiнiң алдын-ала төмендеуi арқылы бизнес-ортаны жақсарту жөнiндегi шараларды қолдану.

2.13. Ауданда өзiн-өзi реттейтiн ұйымдарды құру және дамыту жөнiнде ұсыныстар мен ұсыныстарды әзiрлеу.

2.14. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң қызметiн бақылау және қадағалау рәсiмдерiн ырықтандыруды қамтамасыз ету.

2.15. Мемлекеттiк қызметтердi көрсету процесiн оңтайландыру, мемлекеттiк қызметтердi көрсету кезiнде цифрландыру арқылы уақытты қысқарту және құжаттар тiзбесiн қысқарту.

2.16. Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестiруге байланысты сертификаттау инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында өнiмдер мен қызметтердiң сапасын арттыруды ынталандыру.

2.17. Шағын және орта бизнестi мемлекеттiк қолдау шараларын кеңейту.

2.18. Мемлекеттiк активтердi жекешелендiрудi жеделдету және оның ашықтығы мен тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету.

Аудандық жұмыс берушiлер қауымдастығы мiндеттенедi:

2.19. Өнiмдi жұмыспен қамтуды және бұқаралық кәсiпкерлiктi дамыту бағдарламасының тиiстi бағыттарын iске асыру үшiн тиiмдi оператор ретiнде әрекет ету.

2.20. Кәсiпкерлерге арналған тренингтердi ұйымдастырып, бизнестi ашу және жүргiзу үшiн кеңес беру қызметтерiн ұсыну.

2.21. Бизнес-ортаны жақсарту және бәсекелестiктi дамыту саласындағы мемлекеттiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру бойынша ұсыныстар әзiрлеу.

2.22. Бизнестiң белгiлi бiр түрiн бизнес-ортаға кезең-кезеңмен көшiру жөнiндегi жұмысты жалғастыру.

Аудандық қызметкерлердiң бiрлестiктерi мiндеттенедi:

2.23. Бизнес-ортаны, оның iшiнде еңбек қатынастарын реттеудi жетiлдiру бойынша ұсыныстар әзiрлеу.

III бөлiм

Халықты ресми және өнiмдi жұмыспен қамтуға және еңбек өнiмдiлiгiн

арттыруға жәрдемдесу

Тараптар бiрлескен күш-жiгер жұмсауға мiндеттенедi, бағыттары:

3.1. Жоғары өнiмдiлiкпен, қауiпсiз еңбек жағдайымен, әдiл жалақымен сипатталатын жаңа сапалы жұмыс орындарын құру.

3.2. Ресми және өнiмдi жұмыспен қамтамасыз ету.

3.3. Ұлттық бiлiктiлiк жүйесiн дамыту арқылы еңбек ресурстарының сапасын арттыру.

3.4. Еңбектiң ұтқырлығын қамтамасыз ету үшiн еңбек нарығының инфрақұрылымын жаңғырту.

3.5. Жоғары бiлiктi шетелдiк жұмыс күшiн тартуға қолайлы жағдай жасау.

Жоғарыда аталған мақсаттардың орындалуын қамтамасыз ету үшiн Тараптар келiстi:

3.6. Жұмыспен қамтуды түзету тетiктерiн жетiлдiру бойынша шаралар қабылдау, оның iшiнде жұмыспен қамтуды ресiмдеудi ынталандыру.

3.7. Бiлiм беру жүйесiнiң мазмұнын кәсiптiк стандарттар негiзiнде экономикалық даму қажеттiлiгiне бейiмдеу және еңбек ресурстарының құзыреттiлiгiн дамыту үшiн жағдайлар жасау.

3.8. Экономиканың технологиялық жаңаруын ескере отырып қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, кадрларды даярлау және қайта даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған шараларды iске асыру.

3.9. Еңбек нарығының инфрақұрылымын жаңғырту бойынша сандық тәсiлдердi қолдану.

Әкiмдiк мiндеттенедi:

3.10. Тараптардың көзқарасын ескере отырып, еңбек нарығында нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге және жетiлдiруге Тараптарды тарту.

3.11. Өнiмдi жұмыспен қамтуды және бұқаралық кәсiпкерлiктi дамыту бағдарламасын iске асырудың жалпы үйлестiру және мониторингiн жүзеге асыру.

3.12. Өзiн-өзi жұмыспен қамтыған адамдарды ресми түрде қалыптастыру жол картасын қабылдау және еңбек қатынастарын заңдастыру және халықтың бейресми өзiн-өзi жұмысын қысқарту үшiн жүйелi және тактикалық шаралар кешенiн әзiрлеу.

3.13. Мониторинг және талдау жүргiзу, еңбек нарығындағы жағдайды болжау, жұмыс күшiнiң сұранысы мен ұсынысы.

3.14. Ұлттық бiлiктiлiк шеңберiн әзiрлеуде Тараптардың жұмысын үйлестiрудi қамтамасыз ету.

3.15. Еңбек нарығындағы нақты еңбек ресурстарын ескере отырып, кадрларды даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын қалыптастыру және бiлiм беру бағдарламаларының мазмұнын кәсiби стандарттар талаптарына сәйкес келтiру.

3.16. Еңбек нарығындағы, оның iшiнде ақпараттық технологияларды пайдалану туралы толық ақпаратқа қол жеткiзу арқылы халықты кәсiби бағдарлау жүйесiн жетiлдiру.

3.17. Жұмыспен қамту орталықтарын трансформациялау және жұмыс iздеушiлердi қамтуды қамтамасыз ету үшiн олардың қызметiн жетiлдiру.

3.18. Бiрыңғай электрондық еңбек биржасының енгiзiлуiн қамтамасыз ету, оның iшiнде бос орындар мен дерекқорлардың ұлттық деректер базасын қалыптастыру.

3.19. Шетелдiк жұмыс күшiнiң қажеттiлiгiн анықтау және квота қалыптастыру тәртiбiн жетiлдiру.

3.20. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту бойынша шараларды қолдану.

Аудандық жұмыс берушiлер қауымдастығы мiндеттенедi:

3.21. Кәсiптi жаңғыртуға бизнестiң қатысуын ынталандыру бiлiм беру және кәсiби стандарттарды дамыту.

3.22. Бiлiктiлiктi тәуелсiз сертификаттауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

3.23. Кәсiпорындарда қосарлы оқытуды енгiзудi және тәлiмгерлiк институтты кеңейтудi ынталандыру.

3.24. Жұмыс берушiлердiң қажеттiлiктерiне сәйкес кадрларды дайындау үшiн мемлекеттiк тапсырысты қалыптастыру және орналастыру жөнiнде ұсыныстар енгiзу.

3.25. Бiлiм беру бағдарламаларын әзiрлеуге және жаңартуға қатысу.

3.26. Жеке меншiк жұмыспен қамту агенттiктерiнiң мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк арқылы азаматтарды жұмысқа тартуына ынталандыру.

3.27. Жұмыс берушiлердi электрондық еңбек биржасын қолдану және мемлекеттiк жұмыспен қамту орталықтарымен жұмысқа тарту.

3.28. Кәсiпкерлiк субъектiлерi арасында ақпараттық-түсiндiру жұмыстарын жүргiзу еңбек қатынастарын заңдастыруға.

3.29. Әкiмдiктермен iрi кәсiпорындардағы жол карталарын әзiрлеу және оларды зейнеткерлiкке шыққан қызметкерлердi қайта даярлауға және оларды әрi қарай жұмыспен қамтуға бiрлесiп жұмсауды қамтамасыз ету.

Аудандық қызметкерлердiң бiрлестiктерi мiндеттенедi:

3.30. Бiлiктiлiк, кәсiптiк стандарттар салалық негiздерiн қалыптастыруға қатысуға және қызметкерлердi «өмiр бойы оқыту» принципiн iске асыру үшiн өзiн-өзi дамытуға ынталандыру.

3.31. Жұмыс мамандықтарының беделiн көтеру бойынша шаралар кешенiн жүзеге асыру.

3.32. Тиiстi өмiр сүруге жағдай жасауға бағытталған мемлекеттiк жұмыспен қамту бағдарламаларын әзiрлеуге және қалыптастыруға қатысу.

IV Бөлiм

Адами капиталдың сапасын жақсарту

Тараптар бiрлескен күш-жiгер жұмсауға мiндеттенедi, бағыттары:

4.1. Бiлiм беру жүйесiн экономикалық өсудiң жаңа үлгiсiнiң орталық тiзбегi ретiнде анықтау үшiн қажеттi шараларды орындау, соның iшiнде:

- жаһандық ортада бiлiм берудi интеграциялау;

- технологиялық дағдыларды есепке ала отырып, барлығын қамтитын және талап етiлетiн бiлiмге қол жеткiзу;

- экономика салаларын бәсекеге қабiлеттi жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандармен қамтамасыз ету, бiлiмдi, ғылымды және инновацияны интеграциялау;

- техникалық және кәсiптiк бiлiм беру жүйесiнiң беделiн арттыру.

4.2. Әлеуметтiк сақтандыру, әлеуметтiк және зейнетақы жүйесiн одан әрi жаңғырту, оның iшiнде:

- Конституциямен халыққа және әлеуметтiк қорғаудың барлық стандарттарына сәйкес кепiлдендiрiлген ең төменгi әлеуметтiк стандарттарды кезең-кезеңмен жақсартуға бағытталған өмiр сапасын жақсарту;

- әлеуметтiк қызметтер көрсету сапасын арттыру мақсатында әлеуметтiк қызметтер саласында бәсекелестiк ортаны қалыптастыру;

- өнiмдi және ресми жұмыспен қамтуды ынталандыруға бағытталған зейнетақы жүйесiн және әлеуметтiк сақтандыруды одан әрi дамыту;

- халықтың аз қамтылған топтарына әлеуметтiк көмек көрсетуде нысаналы көрсеткiштердi күшейту;

- арнайы әлеуметтiк қызметтердiң нысаналығын, қол жетiмдiлiгiн және сапасын күшейту.

Жоғарыда аталған мақсаттардың орындалуын қамтамасыз ету үшiн Тараптар келiстi:

4.3. «Тегiн кәсiби-техникалық бiлiм барлығы үшiн» жобасының iске асырылуына жәрдемдесу.

4.4. «Үздiксiз бiлiм беру» тұжырымдамасын алға жылжыту және шалғайдағы, ауылдық жерлердегi оқушылар үшiн оқу ортасын теңестiру үшiн қажеттi жағдайлар жасау.

4.5. Елдiң индустриялық-инновациялық даму талаптарын ескере отырып, техникалық және кәсiптiк бiлiм беру мазмұнын жаңартуға жәрдемдесу.

4.6. Мемлекеттiк-жекеменшiк серiктестiктi кеңейтiп, бiлiм алуға жеке инвестицияларды тарту.

4.7. Ғылыми зерттеулер мен технологиялардың нәтижелерiн коммерциализациялау үшiн жағдайлар жасау.

4.8. Профессорлық-оқытушылық құрамның беделiн көтеру және ынталандыру.

4.9. Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк және қазiргi заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негiзiнде денсаулық және бiлiм инфрақұрылымын одан әрi дамытуды қамтамасыз ету.

4.10.Деректер мен процестердi кешендi цифрландыру негiзiндегi денсаулық сақтау жүйесiнiң қол жетiмдiлiгiн, сапасын, қауiпсiздiгiн, тиiмдiлiгiн, тұрақтылығын және пациенттерге бағдарлануын арттыруға жәрдемдесу.

4.11. Мiндеттi медициналық әлеуметтiк сақтандыру, әлеуметтiк және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелерi бойынша тұрақты насихаттау жүргiзу.

4.12. Мемлекеттiң әлеуметтiк кепiлдiктердi, бизнестiң әлеуметтiк жауапкершiлiгiн және азаматтардың жеке жауапкершiлiгiн бiрiктiру.

4.13. ҰОС мүгедектерiнен және оларға теңестiрiлген тұлғалардан (қоғамдық көлiкте тегiн немесе қысқартылған тарифтердi қамтамасыз ету, отынмен қамтамасыз ету, протездеу, санаторлық-курорттық емдеуге жолдама беру, материалдық көмек көрсету және тағы басқа) әлеуметтiк қолдау шараларын қамтамасыз ету).

4.14. 2030 жылға дейiнгi Қазақстан Республикасының Отбасы және гендерлiк саясат тұжырымдамасын iске асыру үшiн шараларды iске асыру үшiн:

- Ана мен баланы қорғауды қамтамасыз ету, әйелдердi әлеуметтiк қолдау, әлеуметтiк және еңбек қатынастары саласындағы гендерлiк мәселелердi шешу;

- балаларды күтумен тәрбиелеуде тең құқықта айналысатын ерлер мен әйелдер үшiн қолдау;

- әйелдердiң өкiлдiгiн шешiм қабылдау деңгейiнде өсiру.

Әкiмдiк мiндеттенедi:

4.15. Сыни тұрғыдан ойлау қабiлеттерiн дамытуға және тәуелсiз ақпарат алу дағдыларына оқыту бағдарламаларына шоғырландыру шараларын жүзеге асыру.

4.16. Қалалық және ауылдық мектептердiң бiлiм сапасы арасындағы алшақтықты азайту.

4.17. Барлық бiлiм деңгейлерiнде үштiлдiлiктi бiртiндеп енгiзудi қамтамасыз ету.

4.18. Жұмыссыз және өзiн-өзi жұмыспен қамтыған жастарды, және еңбекке жарамды жастағы кәсiби бiлiмi жоқ адамдарды тегiн бiлiммен қамту.

4.19. Белгiленген экономиканың шеңберiнде жаңа өндiрiстердi даярлау үшiн кәсiптiк бiлiм беру жүйесiн дамыту бойынша шаралар жүзеге асыру.

4.20. Жоғары оқу орындарының кадрлық құрамына, олардың материалдық-техникалық қамтамасыз ету деңгейi мен бiлiм бағдарламаларына қатысты бақылауды және талаптарды күшейту.

4.21. Мiндеттi медициналық әлеуметтiк сақтандыру жүйесiнде бәсекелестiктi дамыту үшiн жеке медициналық ұйымдарға тең жағдайлар ұсыну.

4.22. 2020-шы жылдан бастап мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыруды iске асыру мерзiмiне сәйкес, мемлекет есебiнен халықтың әлеуметтiк осал топтарын мiндеттi медициналық әлеуметтiк сақтандыру жүйесiнде қатысуды қамтамасыз ету.

4.23. Денсаулық сақтау саласындағы реформалар туралы кең ақпараттық-насихаттық iс-шаралар жүргiзу.

4.24. Заңнамалық деңгейде барлық дәрiлiк құралдарға бағаларды басқаруды енгiзу.

4.25. Мемлекеттiң әлеуметтiк кепiлдiктерiнде, бизнестiң әлеуметтiк жауапкершiлiгi және азаматтардың жеке жауапкершiлiгiнде негiзделген мемлекеттiк саясатты iске асыру және қалыптастыруды қамтамасыз ету:

 — ең төменгi әлеуметтiк стандарттарды жетiлдiру арқылы азаматтарды әлеуметтiк қорғау, және әлеуметтiк атаулы көмек және әлеуметтiк қолдау деңгейiн деңгейiн арттыру үшiн;

- әлеуметтiк жәрдемақы көздерiн әртараптандыру арқылы жұмыспен қамтылған халықтың әлеуметтiк қамсыздық деңгейiн арттыру;

- халықтың аз қамтылған және осал топтарына ұзақ мерзiмдi көмек көрсету бойынша әлеуметтiк бағдарламаларды одан әрi дамыту шеңберiнде.

4.26. Аз қамтылған азаматтарға және отбасыларға атаулы әлеуметтiк көмек көрсету.

4.27. Әлеуметтiк қатер туындаған жағдайда жұмыс iстейтiн халықты әлеуметтiк қорғаудың тиiстi деңгейiн қамтамасыз ету үшiн жұмысты жалғастыру:

- мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiнiң қаржылық тұрақтылығын сақтау;

- әлеуметтiк қамсыздандыру туралы заңнамасының талаптарын сақтауға жауапкершiлiктi арттыру (мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын және әлеуметтiк аударымдарды уақтылы және толық төлеу);

- еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн орындау кезiнде жазатайым оқиғалардан қызметкерлерге мiндеттi сақтандыру барынша қамтуды қамтамасыз ету.

Аудандық жұмыс берушiлер бiрлестiгi мiндеттенедi:

4. 28. Мамандандырылған индустрия дағдылары мен жоғары бiлiктiлiгi бар кадрларды даярлауға көмектесу:

 — еңбек шартын бұзу қаупi бар қызметкерлердi кәсiптiк даярлау, озық кәсiптiк оқыту және қайта даярлау, кәсiпкерлiк негiздерiне үйрету,.

4.29. Ұйым қызметкерлерiн iшкi өндiрiстiк оқытуды дамытуға, сондай-ақ босатылатын қызметкерлердi озық кәсiптiк оқыту.

4.30. Бiлiм беру мен денсаулық сақтауға жеке инвестицияларды тартуды ынталандыру.

4.31. Мүмкiндiктер мен адамдардың еңбекке қабiлеттiгiн және лайықты жұмысты сақтауды арттыру бойынша саясатты және тәжiрибенiң әзiрлемесi арқылы адами капиталды дамытуға үлес қосу.

Аудандық қызметкерлер бiрлестiктерi мiндеттенедi:

4.32. Өмiр бойы оқытудың үздiксiздiгiне бiлiм беру жүйесiнiң беделiн арттыру шараларын жүзеге асыру және бiлiм беру сапасын арттыру мен педагогикалық кадрларды даярлау шараларын жүзеге асыру.

4.33. Азаматтың, мемлекеттiң, жұмыс берушiнiң қоғамдық денсаулықты қорғауға бiрлескен жауапкершiлiгi принципiнiң негiзiн түсiндiру бойынша iс-шаралар жүргiзу.

4.34. Әлеуметтiк сақтандыру, әлеуметтiк және зейнетақы саласындағы заңнаманың негiздерiн түсiндiру бойынша әлеуметтiк әрiптестермен бiрлескен семинарлар өткiзу.

V бөлiм

Өндiрiстiк және еңбек жағдайлары

және экологиялық қауiпсiздiк

Тараптар бiрлескен күш-жiгер жұмсауға мiндеттенедi, бағыттары:

5.1. Қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығын сақтаудың басымдылығын қамтамасыз етуге;

5.2. Қызметкерлердiң лайықты еңбек құқығы құқығын iске асыру үшiн еңбек қызметiн жүзеге асыру барысында қолайлы еңбек жағдайларын жасауға.

5.3. Еңбектi қорғау, өнеркәсiптiк және экологиялық қауiпсiздiк саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу және енгiзу, сондай-ақ еңбек жағдайлары мен қауiпсiздiгiн арттыру жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламалар .

5.4. Кәсiпорындарда қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарына сәйкес iшкi бақылау тиiмдiлiгiн арттыру .

5.5. Өнеркәсiптiк және экологиялық қауiпсiздiк жөнiндегi ынтымақтастықты дамыту және тереңдету .

5.6. Өнеркәсiптiк және экологиялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн келiсiлген шаралар .

5.7. Өнеркәсiптiк және экологиялық қауiпсiздiк саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ету .

5.8. Өндiрiс және тұтыну қоршаған ортаға терiс әсерiн азайту .

5.9. Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау сапасын жақсарту.

Жоғарыда аталған мақсаттарды iске асыру үшiн Тараптар келiстi:

5.10. Мемлекет пен денсаулық және қауiпсiздiк жөнiндегi еңбек заңнамасының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру бойынша жұмыс берушiлердiң және кәсiптiк одақтардың мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдарының өзара iс-қимылды жүзеге асырады.

5.11. Қызметкерлердiң денсаулығы мен қауiпсiздiгiне қауiп-қатерлерге болдырмау немесе азайту мақсатында, еңбек тәуекелдердi басқару жүйесiн жетiлдiру.

5.12. Статистикалық есептiлiктi жетiлдiру, оның iшiнде еңбек жағдайлары мен қауiпсiздiк, жағдайын мониторинг жүйесiн әзiрлеу.

5.13. Қызметкерлердiң денсаулығын сақтауға, соның iшiнде профилактикалық шараларды, кәсiптiк ауруларды ерте анықтауды және күнделiктi өндiрiстiк тәжiрибеге тәуекелдердi басқарудың кәсiби тетiктерiн енгiзуге бағытталған шараларды жүзеге асыру.

5.14. Өндiрiстiк жарақаттану мен аурулардың алдын алу, еңбектi қорғаудың, бұл талаптарды қамтамасыз ету үшiн бiрлескен iс-қимыл еңбектi қорғау және қауiпсiздiк ұйымдарының жұмыстары кеңестер құруға ықпал ететiн .

5.15. Экологиялық бiлiм және экологиялық дәлелдi мәдени дағдыларын қалыптастыру барлық топтарына таратып .

5.16. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мәселелерi бойынша қоғамдық бiрлестiктер, коммерциялық емес ұйымдар және бизнес-қоғамдастықтың тиiмдi қатысуын қамтамасыз ету.

Әкiмдiк мiндеттенедi:

5.17. Өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды және кәсiптiк ауруларға қарсы мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру, жұмыс орнында еңбек жағдайлары мен қауiпсiздiк жағдайына байланысты сақтандыру тарифтерiн қалыптастыру жүйесiн жетiлдiру .

5.18. Жұмыс ортада қауiп-қатерлер мен тәуекелдердi ескере көрсеткiштерiнiң, жұмыс процесiнiң ауырлығы мен қарқындылығы ескере отырып, қолайсыз еңбек жағдайлары үшiн жеңiлдiктер мен өтемақы жүйесiн жетiлдiру.

5.19. Тиiстi кәсiби стандарттар мен қазiргi заманғы технологияларды қолдана отырып сәйкес еңбек қорғау саласындағы мамандарды даярлау және қайта даярлау жүйесiн жетiлдiру.

5.20. Еңбек жағдайларын және еңбектi тәуекелдер және оларды басқару жұмысшылардың денсаулық, сәйкестендiру және бағалау жақсарту бағалау жүйелерiнiң тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында нормативтiк-құқықтық базаны жетiлдiру.

5.21. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердi пайдаланатын ұйымдардың басшыларының, мамандары мен қызметкерлерiнiң бiлiмiн тексеру және аттестаттау процедурасын жетiлдiру.

5.22. Өнеркәсiптiк және экологиялық бақылау жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.

Аудандық жұмыс берушiлер бiрлестiгi мiндеттенедi:

5.23. Жоғары сапалы, қауiпсiз еңбек жағдайларын және лайықты жалақысы бар жаңа жұмыс орындарын құру үшiн шаралар қабылдауға.

5.24. Өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды және кәсiптiк ауруларды алдын алу қысқартуға бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру.

5.25. Еңбек жағдайларын және қауiпсiздiгiн жақсарту үшiн отандық және шетелдiк озық тәжiрибесiн енгiзу.

5.26. Мiндеттi медициналық әлеуметтiк сақтандыру, әлеуметтiк және зейнетақымен қамсыздандыруға арналған жұмыс күшiнiң кездесулер ұйымдастыру жөнiнде шаралар қабылдау.

5.27. Превентивтi iс-шараларды қаржыландыру бойынша оқытуға бағытталған шаралар қабылдауға, қазiргi заманғы технологияларды пайдалана отырып еңбектi қорғау бойынша персоналды кешендi даярлау, өндiрiстiк жарақаттануды және кәсiптiк ауруларды төмендету.

5.28. Заңнамаға сәйкес қызметкерлердi мерзiмдiк медициналық тексеру нәтижелерi бойынша ұсынымдарды уақтылы және толық орындауды және қызметкерлердi медициналық қарауды жүзеге асыру.

5.29. Еңбек жағдайлары бойынша уақтылы жұмыс орындарын аттестациялауды жүзеге асыруға және қызметкерлерге ауыр зиянды және (немесе) қауiптi еңбек жағдайлары үшiн жеңiлдiктер мен өтемақы қамтамасыз ету.

5.30. Еңбек заңнамасы талаптарының сәйкестiгiне ерiктi декларациялау бойынша жұмыс жүргiзу.

5.31. Техникалық регламенттерде, ережелерде, нұсқауларда және өзге де Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде баяндалған өнеркәсiптiк және экологиялық қауiпсiздiк талаптарын сақтау.

5.32. Жасанды факторлардың қоршаған ортаға тигiзетiн терiс әсерiн азайту.

5.33. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы жұмыскерлердi, мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiмiн тексеру.

Аудандық қызметкерлердiң бiрлестiктерi мiндеттенедi:

5.34. Еңбектi қорғау талаптарын сақтауға бағытталған бiрлескен шараларды қамтамасыз ету мақсатында, еңбектi қорғау және қауiпсiздiк бойынша өндiрiстiк кеңестердi құру және пайдалануға қатысу, өндiрiстiк жарақат алудың және кәсiптiк аурулардың алдын алу.

5.35. Қызметкерлердiң санитарлық-гигиеналық және жұмыс жағдайын жақсарту бойынша iс-шаралар ұйымдастыруға қатысады, сондай-ақ өндiрiстiк жарақат алудың және кәсiптiк аурулардың алдын алу бойынша алдын алу iс-шаралар ұйымдастыруға қатысады.

5.36. Еңбектi қорғау саласындағы жұмыс берушi және тиiмдi ынтымақтастық бiрлескен бақылауды жүзеге асыру, өнеркәсiптiк және экологиялық қауiпсiздiк.

5.37. Қаржыландыруға қатысу арқылы ең алдымен қауiптi жағдайларда жұмыс iстейтiн қызметкерлердiң денсаулығын жақсарту бойынша емдiк-профилактикалық iс-шараларды жүзеге асыруға жәрдемдесу, атап айтқанда алдын алу санаторийлерiнде, санаторлық-курорттық мекемелерде.

5.38. Еңбектi қорғау және қауiпсiздiк саласындағы ережелерге сәйкес кәсiподақ ұйымдарының мүшелерi арасында ақпараттық-насихат жұмыстарын жүргiзу.

5.39. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi апаттар, инциденттер туралы бiрден ұйымның әкiмшiлiгiн хабардар ету.

5.40. Қауiптi өндiрiстiк объектiлерде апаттық жағдайда қажеттi көмек көрсету.

5.41. Экологиялық мәдениеттi қалыптастыру, экологиялық бiлiм берудi және тәрбиелеудi дамыту.

Бөлiм VI

Әлеуметтiк серiктестiк

Тараптар бiрлесе күшжұмсауға мiндеттендi, бағыттары:

6.1. Әлеуметтiк және еңбек қатынастарын реттеу және әлеуметтiк әрiптестiк бойынша аудандық үш жақты комиссияның отырыстарында талдау нәтижелерiн қарай отырып әлеуметтiк әрiптестiк органдарының жұмыс тәжiрибесiн сондай-ақ, салалық, аймақтық деңгейлерде келiсiмдерге, ұжымдық шарттарға мониторинг жүргiзу және тәжiрибесiне талдау жасау, консультациялар өткiзу (бұдан әрi — Комиссия).

6.2. Әлеуметтiк-еңбек қатынастарды реттеу бойынша үш жақты органдар (комиссиялар) жұмыс тәжiрибесiн зерттеу және тарату, әлеуметтiк әрiптестiктi және оның институттарын салалық және өңiрлiк деңгейдегi дамуына жәрдемдесу.

6.3.Әлеуметтiк әрiптестiк тараптарының консультациялары мен келiссөздерi кезiндегi қол жеткiзiлген келiсiмдердi, және өзiне жүктеген мiндеттемелердi орындау мәртебесi туралы ақпаратты үнемi бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

6.4. Ұжымдық еңбек дауларын реттеу үшiн және еңбек қатынастары саласындағы құқық бұзушылықтарды қарсы тұру үшiн барлық тәуелдi шараларды жүргiзу.

6.5. Бизнестiң әлеуметтiк жауапкершiк жүйесiн дамыту бойынша бiрлескен жұмыстарды жүргiзу.

6.6. Кәсiптiк одақтардың және жұмыс берушiлер бiрлестiктерiнiң қызметiне бiр-бiрi жағынан араласпау туралы заңнамалық және жалпы танылған халықаралық нормалар мен ережелердi сақтау, оларды құрылуына және жұмыс iстеуiне кедергi келтiрмеу.

6.7. Халықаралық еңбек ұйымының еңбек нормаларын жүзеге асыруға жәрдемдесу.

6.8. Нақты жалақының деңгейiн арттыруды қамтамасыз ететiн шаралар кешенiн iске асыруды, ауданда лайықты еңбек қағидаттарын iске асыруды қамтамасыз ету, табыс саясатын жетiлдiру және халықтың өмiр сүру деңгейiн арттыру.

Жоғарыда көрсетiлген мақсаттарды iске асыруды қамтамасыз ету үшiн Тараптар келiстi:

6.9. Әлеуметтiк әрiптестiк принциптерiне негiзделген қарым-қатынасты дамыту, әлеуметтiк және еңбек қатынастарын ұжымдық-шартты реттеу, Келiсiммен анықталған мiндеттемелер мен келiсiмдердi сақтау.

6.10. Әлеуметтiк әрiптестiктiң салалық және өңiрлiк деңгейiнде жасалған салалық келiсiмдердiң ашық ақпараттық базасын құру.

6.11. Шағын және орта бизнес ұйымдарында әлеуметтiк-еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеудi кең қамтуға жәрдемдесу.

6.12. «Парыз» бизнесiнiң әлеуметтiк жауапкершiлiгi жөнiндегi конкурс шарттарын ұйымдастыру және жақсарту.

6.13. Әлеуметтiк-еңбек қатынастары саласындағы заң жобаларын бiрлесiп әзiрлеуге және қарастыруға қатысуды қамтамасыз ету, сондай-ақ оларды Комиссияның отырыстарында қарау.

6.14. Салалық және өңiрлiк деңгейлерде келiсiмдердi әзiрлеу және қабылдауға қатысуға бақылаушылар командасын қалыптастыру.

6.15. 2018 жылы «Еңбек келiсiмiн жасаңыз» бiрлескен акцияны жариялау және өткiзу.

6.16. Әлеуметтiк-еңбек қақтығыстарын болдырмау және алдын-алу бойынша бiрқатар алдын алу шараларын қабылдау.

6.17. Жылдық негiзде аудандық келiсiмдер мен ұжымдық шарттарды орындау анализiн жүргiзу.

6.18. Әлеуметтiк әрiптестiк жүйесiнiң жұмыс iстеуiне талдау жүргiзу және талдау және тәжiрибе нәтижелерiн әлеуметтiк әрiптестiк қарастыру жөнiндегi үшжақты комиссияның шеңберiнде жүзеге асыру.

6.19. Әлеуметтiк әрiптестiк жүйесiнiң жұмыс iстеуiн және дамуын, әлеуметтiк және еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеудi және ұжымдық еңбек дауларын реттеу тиiмдiлiгiн арттыруды қамтамасыз ететiн нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiруге бағытталған ұсыныстар дайындау бойынша бiрлескен жұмысты жалғастыру.

6.20. Өз мiндеттемелерiн орындау және өзара бақылауды жүзеге асыру мақсатында осы Келiсiмде анықталған мәселелер бойынша ақпараттармен, құжаттармен және материалдармен, статистикалық деректермен алмасу.

6.21. Еңбек нормаларын iске асыруды қамтамасыз ету және еңбектi қалыпқа келтiру жүйесiн кәсiпорындарын қамтуды кеңейту.

6.22. Баламалы жұмысты және тиiстi тең бiлiктiлiк жұмыстарды орындау кезiнде шетелдiк және отандық жұмысшылардың арасындағы жалақы саласындағы теңдiк және мүмкiндiктер принциптерiн сақтау.

6.23. Экономика саласындағы еңбек ақы жүйесi қағидаттарының негiзiнде келiстi ұсыныстарды әзiрлеу бойынша кеңестер жүргiзу.

6.24. Еңбек ақы бойынша келiсiмдер мен ұжымдық шарттарда тиiстi мiндеттемелердi қарастыру, оның iшiнде қауiптiлiк және зияндылық дәрежесi бойынша еңбек жағдайларын жiктейтiн салалық коэффициенттердi қосуды қамтамасыз ету.

6.25. Ұйымның соңғы нәтижелерiне қосқан үлесiн және жұмысқа ынталандыруға бағытталған әр қызметкердiң үлесiн ескере отырып тиiмдi және икемдi жүйенi қолдану.

Әкiмдiк мiндеттенедi:

6.26. Ақпарат алмасу, консультациялар, келiссөздер, жұмыс кездесулерi түрiндегi экономикалық қатынастар және әлеуметтiк-еңбек қатынастары саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру және қалыптастыру қамтамасыз ету.

6.27. Аудандық деңгейде әлеуметтiк әрiптестiктi қолдау және тиiмдi әлеуметтiк диалогты жүргiзу.

Аудандық жұмыс берушiлер бiрлестiктерi мiндеттенедi:

6.28. Кәсiпорындардың еңбек қатынастарын және өндiрiстiк қызметтi реттеу мәселелерi бойынша еңбек ұжымдарымен тұрақты кездесулер ұйымдастыру үшiн шаралар қолдану.

6.29. Еңбек қатынастарында жұмыс берушiлердiң құқықтық сауаттылығын арттыру үшiн тұрақты шаралар өткiзу.

6.30. Жұмыс берушiлер арасында еңбек заңнамасын оқыту және түсiндiру жұмыстарын, еңбек жанжалдарында консенсуске жету және келiссөздер жүргiзу дағдыларын дамыту бойынша тренингтер өткiзу.

6.31. Ұжымдық еңбек даулары жағдайы туындаған жағдайда келiсу рәсiмдерiн сақтау бойынша шаралар қабылдау.

6.32. Келiсу комиссияларының тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн жағдай жасау. .

Аудандық қызметкерлердiң бiрлестiктерi мiндеттенедi:

6.33. Еңбек дауларында келiссөздер жүргiзу дағдыларын дамыту мен консенсусқа жету бойынша және оқыту тренингтерiн, қызметкерлер арасында еңбек заңнамасының негiздерiн түсiндiру және оқыту жүргiзу.

6.34. Ұжымдық еңбек дауы жағдайында заңсыз ереуiлдердi, кездесулердi, наразылықты өткiздiрмей, қолданыстағы заңнаманың шеңберiнде шешудi қамтамасыз ету.

6.35. Жеке еңбек дауларын шешуге қалыптасқан тәжiрибенi зерттеу және оларды шешу бойынша ұсыныстар дайындау.

Бөлiм VII

Қорытынды ережелер

Осы Келiсiмнiң ережелерiн тараптармен жүзеге асыруын үйлестiру мақсатында, Тараптар төмендегiлер туралы келiстi:

7.1. Осы Келiсiм қол қойған күннен бастап күшiне енедi және жаңа Келiсiм жасалғанша әрекет етедi.

7.2. Келiсiм мемлекеттiк органдарға, қызметкерлерге және олардың өкiлдерiне, сондай-ақ меншiк түрiне қарамастан барлық жұмыс берушiлерге қолданылады.

7.3. Тараптар осы Келiсiмдi 2018-2020 жылдарға арналған ауданда әлеуметтiк — экономикалық саясатты өткiзу бойынша қажеттi шаралар мен басым бағыттарды орнататын әлеуметтiк серiктестiктiң негiзгi құжаты деп таниды.

7.4. Келiсiм ұйымдар мен кәсiпорындарда келiссөздер мен ұжымдық келiсiмдер жасасу үшiн негiз болып табылады.

7.5.Комиссияның Келiсiмдерi және ұсынымдары (шешiмдерi) бойынша Тараптардың мiндеттерi ұжымдық шарттар жасасуда ескерiлуi тиiс.

7.6. Келесi жылдарға аудандық келiсiм — 2020 жылғы 25 желтоқсаннан кешiктiрмей жасалады.

7.7. Комиссияның шешiмдерi осы Келiсiмдi iске асыру нысаны болып табылады.

7.8. Аудандық келiсiмнiң орындалу барысына бақылау, тараптармен әлеуметтiк және еңбек қатынастарын реттеу және әлеуметтiк әрiптестiк жөнiндегi аудандық комиссия туралы Ережеде анықталған тәртәпте iске асырылады.

7.9. Келiсiмге Тараптардың бiрiнiң ұсынысы бойынша Тараптардың өзара келiсiмi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлуi мүмкiн. Өзгертулер мен толықтырулар жеке хаттамалармен ресiмделедi және қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

7.10. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Шарт бойынша мiндеттемелердi орындамаған жағдайда жауапты болады.

7.11. Тараптар қабылданған мiндеттемелердi iске асыру бойынша нақты орындау мерзiмi мен орындауға жауаптарды көрсете отырып оларды Комиссиямен бекiтiп iс-шаралар жоспарын әзiрлейдi.

7.12. Комиссияның жұмыс тобы Келiсiмнiң орындалу барысы туралы ақпарат дайындайды. Комиссия әр алты ай сайын келiсiмдi жүзеге асыру барысын қарайды.

7.13. Аудандық комиссияның Қызметiн бөлектеу және Келiсiмнiң iске асырылуы үшiн Тараптар әлеуметтiк әрiптестiктi дамыту және әлеуметтiк, еңбек қатынастары мәселелерi бойынша БАҚ материалдардың тұрақты жариялануын қамтамасыз етедi.

7.14. Егiндiкөл ауылында 2018 жылғы «16» наурызында 3 данада мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жасалды. Әрбiр қол қоюшы қатысушыда Келiсiмнiң бiр данасы бар.

Осы аудандық келiсiмге қол қойғандар:

Аудан әкiмдiгiнен:

Егiндiкөл ауданы
әкiмiнiң орынбасары                                         Касенов К.К.

Аудандық қызметкерлер бiрлестiгiнен:

Мемлекеттiк,банктiк мекемелер
және қоғамдық қызмет көрсету
қызметкерлерiнiң аудандық кәсiптiк
комитетiнiң                                                                   Сыч Е.В.

Аудандық жұмыс берушiлер бiрлестiгiнен:

Ақмола облысы
Егiндiкөл ауданының
Кәсiпкерлер палатасы филиалының
директоры                                                             Бектуров М.И.

2019 жылға арналған жұмыс жоспары (PDF 689 Kb)

2018-2020 жылдарға арналған Келісімді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (PDF 1927 Kb)

Әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі комиссияның 2018 жылға арналған жұмыс жоспары (ZIP 171 Kb)

Мақаланы құрған күні 27.06.2018 17:33
Мақаланы жаңартқан күні 08.02.2019 09:27
Қаралым саны: 2520
© 2020. Егіндікөл ауданының әкімшілігі