AA

Егіндікөл ауданының әкімшілігі

Егіндікөл ауданының экономика және қаржы бөлімінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспары

Келісілді                                                                                                                                      Бекітілді
Егіндікөл ауданы әкімі                                                                                                            Егіндікөл ауданы әкімінің орынбасары 
_________________Н. Төлепов                                                                                                ____________Ж. Жақанов

   БЮДЖЕТ

№ п/п Іс-шаралардың атауы Жауапты
ҚАҢТАР
  2017 жылға арналған Егіндікөл ауданының өңірлерді даму бағдарламасының мониторингі және оны аудан әкімінің сайтында орналастыру Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  2017 жылға арналған мақсатты индикаторларға қол жету туралы меморандумның орындалу туралы есеп
  2017 жылға арналған ауданның әлеуметтік-экономикалық даму туралы есепті дайындау
  2017 жылға арналған аудан Паспортын жасау
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Мемлекеттік мекемелер және мемлекеттік кәсіп орындармен жалға алу келісім шартты бекіту
  2017 жылғы нәтижесі бойынша тұрақты ауылдық елді мекендердің және аудандық орталықтарды даму бойынша іс-шараларды орындау
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2017 жылға арналған ауылдық елді мекендер пунктердің әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімнің аппараты бойынша есепті және есептікті жүргізу
  Бөлімнің аппараты бойынша жылдық есепті тапсыру
  Бөлімнің аппараты бойынша мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарды құру, бекіту және орналастыру
  Коммуналдық меншікті жалға алудын ай сайынғы төлеу мониторингі
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ай сайынғы есептік
  БЕТЖ мемлекеттік тізілім бағдарламасында жұмыс
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім-шартты бекіту
  Бюджеттік қаражатты игеру
  Статистика органына жылдық есептерді тапсыру
  1-МС бойынша жылдық есепті тапсыру
  2018 жылға арналған аудан әкімінің есебін газетке және жиналысқа дайындау
  «Ауданның 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттын шешімін жүзеге асыру туралы әкімдіктің қаулысын дайындау Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  Аудандық мәслихаттын шешіміне ББӘ бюджеттік өтініштерге сәйкес келтірілген нақтыланған есептерді жинақтау
  2018-2020 жылдарға арналған желі, штаттарды және контингентерді құру
  Келесіде бекітумен, 2018-2020 жылдарға арналған РБ-тен трансферттер бойынша бюджеттік бағдарламаларды жасау және қаржы басқармасымен келісу
  Бюджетті бекіткеннен кейін, 2018-2020 жылдарға арналған Азаматтық бюджетті әзірлеу
  Әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарымен 2018 жылға арналған көшер ақы және бюджеттік кредитке құжаттарды жинау бойынша жұмыс
  Экономика және бюджеттікк жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы, аудан әкімнің тапсырмаларын орталықтандырылған тапсырмаларды орындау
  2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджетті қабылдау бойынша жұмыс жүргізу және бюджетті нақтылап бекітілгеннен кейін оны Веб-сайтта жариялау
  2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік қаражаттарды жоспарлау мониторингі
  Бюджеттік қаражаттарды игеру мониторингі
  2017 жылға арналған аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  «Мониторинг»бағдарламасында 2017 жылға дебиторлық және кредиторлық қарыздар бойынша есеп
  «Жинақ және қаржыландыру нығайту және бюджеттік есептік» «е-Минфин» қосалқы жүйесінде дебиторлық және кредиторлық бойынша есептікті құру
  2017 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бағыты туралы талдамалық есеп
  2017 жылға арналған мемлекеттік мекемелердің жылдық есептерін қабылдау
  2017 жылға арналған аудан бюджеті орындалу туралы жылдық есепті жасау және тапсыру
  2018 жылға қаржыландыру жоспарын дайындау, төлем және түсімдер бойынша жиынтық жоспарды бекіту, Қазынашылыққа ұсыну
  2017 жылға арналған бюджеттін орындалуы туралы жылдық есепті жасау
  2017 жылға арналған желі, штаттарды және контингентер бойынша есептерді жинау
  Мекемелермен ХҚЕС бойынша есеп жүргізу және есептікті ұсыну бойынша жұмыс
  2017 жылға арналған аудан бойынша 1-МС жылдық есепті жинау және тапсыру
  2017 жылға арналған аудан бойынша 1-МС жылдық есепті жасау
  Жоспарланған конкурстар бойынша апта сайынғы есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ай сайынғы есептік
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі бойынша жұмыс
  «Мониторинг» бағдарламада ақылы қызмет бойынша жылдық есепті дайындау
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау.
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  2018 жылға арналған жергілікті өзін өзі басқару ҚҚАШ –ғы ақшанын түсу және шығындар жоспарын бекіту және ауыл және ауылдық округтер әкімдерімен ұсыну жөнінде жұмыс
  2018 жылға арналған салық төлеушілердің тізілімін бекіту бойынша ауыл және ауылдық әкімдерімен жұмыс
  2018 жылға арналған салааралық нормативке сәйкес штаттан тыс қызметкерлердің, 2018 жылға арналған мемлекеттік қызметкерлердің бекітілген штаттық кестелерін жинау
АҚПАН
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылға арналған әкімдіктін негізгі индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумды жасау
  2018 жылдын қаңтарға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  2018 жылдын қаңтарына ауданның әлеуметтік-экономикалық даму туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  БЕТЖ-де мүлік бойынша есептерді орналасуды қадағалау
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  ВЕБ-портал арқылы бойынша жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражатты игеру
  Статистика органға есептерді тапсыру
  Әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын көрсету бойынша комиссия мәжілісі Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік комиссия жұмысын қамсыздандыру
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  Аудан бюджеті орындалу жөнінде есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  2018 жылға арналған бюджетті нақтылау бойынша материалды дайындау
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апта сайынғы есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  ««Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру  
НАУРЫЗ
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  2018 жылдын ақпанға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын ақпанға ауданның әлеуметтік-экономикалық даму туралы анықтаманы жасау
  Мемлекеттік меншіктегі объектілерді жекешелендіру мәселесі бойынша тұрақты комиссия мәжілісі
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жылдық декларация салық басқармасына тапсыру
  ВЕБ-портал арқылы бойынша жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражатты игеру
  Статистика органға есептерді тапсыру
  2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік параметрлерді әзірлеу жөнінде жұмыс жүргізу Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау жөнінде материалдарды дайындау
  2018 жылға арналған ауылдық бюджетті және 2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау мәселесі бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі
  Әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарымен 2018 жылға арналған көшер ақы және бюджеттік кредитке құжаттарды жинау жөнінде жұмыс
  Бюджеттік нәтиженің мониторинг (жылдық есеп) бюджеттік комиссияға қарастыруға материалды дайындау, 2017 жылға арналған орындаушы органдардың тиімділік қызметін бағалау
  2017 жылға орындау жөнінде есепті қарастыру бойынша және аудандық мәслихат сессиясына енгізу жөнінде материалды дайындау
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бағыты бойынша талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру  
АҚПАН
  2018 жылғы 1 тоқсанға Егіндікөл ауданының әлеуметтік-экономикалық даму туралы есепті дайындау Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  2018 жылдын наурызға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын наурызға ауданның әлеуметтік-экономикалық даму туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  2018 жылғы 1 тоқсанға тұрақты ауылдық елді мекендер пунктерін және ауылдық орталықтарды даму бойынша іс-шараларды орындау
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика оранға есептік тапсыру
  1-МС есепті тапсыру
  2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік лимиттерді қалыптастыру және ББӘ бюджеттік өтіштерді жасау үшін жеткізу Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  Ауыл және ауылдық округтер әкімдерімен 2018 жылға жергілікті өзін өзі басқарудын трансферттерін пайдалану және салықтар түсімдері бойынша жұмыс
  2018 жылға арналған аудан бюджеті және 2018 жылға арналған ауылдық бюджетін нақтылау бойынша бюджеттік комиссияға материалды дайындау
  2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттін жобасын мәслихатқа бекітуге енгізу
  2018-2020 жылдарға арналған ауылдық бюджеттін жобасын мәслихатқа бекітуге енгізу
  2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттін шешімін іске асыру туралы әкімдіктін қаулысын дайындау
  ББӘ-мен 2018-2020 жылдарға арналған нақтыланған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту және ұсынуға жұмыс
  Әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарымен 2018 жылға арналған көшер ақы және бюджеттік кредитке құжаттарды жинау бойынша жұмыс
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  Аудан бойынша 1-МС тоқсандық есепті жасау
  «Мониторинг» бағдарламасында дебиторлық және кредитрлық қарыз бойынша есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  2018 жылғы 1 тоқсанға ББӘ тоқсандық есептерді қабылдау
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Жинақ және қаржыландыру нығайту және бюджеттік есептік» «е-Минфин» қосалқы жүйесінде дебиторлық және кредиторлық бойынша есептікті құру
  Азаматтық бюджетті нақтылауды есепке алып әзірлеу
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру  
МАМЫР
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын сәуіріне нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  2018 жылдын сәуіріне ауданның әлеуметтік-экономикалық даму туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  БЕТЖ түгендеуді тапсыру
  Бюджеттік өтінішті жасау
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика оранға есептік тапсыру
  2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау мәселесі бойынша бюджеттік комиссияға материалды дайындау Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшіліктерінен 2019-2021 жылдарға бюджеттік өтініштерді қабылдау
  2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік өтініштер бойынша қорытындыны дайындау
  2018-2020 жылдарға арналған ББӘ-нің бюджеттік өтініштерді қарастырып және олардын қорытындылары бойынша бюджетттік комиссия мәжілісі, сонымен қатар жергілікті қоғамдастық жиналысымен келіскен Егіндікөл ауылы әкімі аппаратының бюджеттік өтініші
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру  
МАУСЫМ
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  2018 жылдын мамырға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын мамырға ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика оранға есептік тапсыру
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау. Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2018 жылға арналған аудан бюджеті нақтылау мәселесі бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  2018 жылға арналған аудан бюджеті және 2018 жылға арналған ауылдық бюджетін нақтылау бойынша бюджеттік комиссия және мәслихат сессииясына материалдарды дайындау
  Аудан бюджеті орындалу бойынша есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
ШІЛДЕ
  2018 жылдың 1 жарты жылдыққа Егіндікөл ауданының әлеуметтік-экономикалық даму туралы есепті дайындау Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  2018 жылдын маусымға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  2018 жылға бірінші жарты жылдыққа аудан әкіміне баяндама дайындау
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын маусымға ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  Аппарат бойынша 2018 жылдың 1 жарты жылдыққа ҚСҚЕХС бойынша тоқсандық есепті тапсыру
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  2018 жылғы бірінші жарты жылдық бойынша тұрақты ауылдық елді мекендер пунктерін және ауылдық орталықтарды даму бойынша іс-шараларды орындау
  1-МС есепті тапсыру
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика оранға есептік тапсыру
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау бойынша материалдарды дайындау
  2019-2021 жылдарға арналған қосымша бюджеттік өтініштермен жұмыс
  ББӘ-мен 2018-2020 жылдарға арналған нақтыланған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту және ұсыну жұмысы
  Бюджеттік қаражаттарды игеру мониторингі
  2018 жылғы 1 жарты жылдыққа бюджеттік бағдарламалар әкімшіліктерінен тоқсандық есептерді қабылдау
  Аудан бойынша 1-МС тоқсандық есепті жасау
  2018 жылғы 1 жарты жылдыққа аудан бюджетінің орындалуы туралы тоқсандық есепті тапсыру
  2018 жылғы 1 жарты жылдыққа ЖӨӨБ мониторингті ұсыну бойынша ауыл және ауылдық әкімдерімен жұмыс
  Аудан бюджеті орындау бойынша есеп
  «Мониторинг» бағдарламасында дебиторлық және кредиторлық қарыз бойынша есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Қаржы басқарма және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаға ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «Жинақ және қаржыландыру нығайту және бюджеттік есептік» «е-Минфин» қосалқы жүйесінде дебиторлық және кредиторлық бойынша есептікті құру
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Мониторинг» бағдарламасында ақылы қызметтер бойынша жарты жылдық есепті жасау
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру  
ТАМЫЗ
  2018 жылдын шілдеде нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын шілдеде ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика оранға есептік тапсыру
  ББӘ-мен 2018-2020 жылдарға арналған қосымша бюджеттік өтініштермен жұмыс Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  Азаматтық бюджетті нақтылау есебімен әзірлеу
  2019-2021 жылдарға арналған аудан бюджетінің көрсеткіштерін анықтау бойынша бюджеттік комиссияға қарастыруға материалдарды дайындау
  2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау бойынша материалдарды дайындау
  2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшіліктердің бюджеттік өтініштерін бюджеттік комиссияға қарастыруға материалдарды дайындау және оларға ұсыныстар өндірімдер
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшіліктердің инвестициялық ұсыныстар бойынша бюджеттік комиссияға қарастыруға материалдарды дайындау және олар бойынша экономика және қаржы бөлімнің қорытындысы
  Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын көрсету бойынша типтік келісімді және қаулыны дайындау
  Бюджеттік комиссияның ескертулері мен ұсыныстарды есепке алып ББӘ–дін 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік өтініштерді қарастыру бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік қаражаттарды игеру мониторингі
  2018 жылға арналған бюджетті нақтылау бойынша бюджеттік комиссияға және мәслихат сессиясына материалдарды дайындау
  Аудан бюджеті орындау бойынша есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру  
  2018 жылға арналған салық төлеушілер тізбені нақтылау бойынша ауыл және ауылдық округтер әкімдермен жұмыс, жергілікті өзін өзі басқару трансферттерін нақтылау және түсімдердін талдауды жүргізу  
ҚЫРКҮЙЕК
  2018 жылдын тамызға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  2018 жылдын тамызда ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика оранға есептік тапсыру
  2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын әзірлеу Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын қарастыру бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі және оны аудан әкімдігіне сонымен қатар 2019-2021 жылдарға арналған 4 деңгейдегі бюджет жобасын қарастыруға енгізу
  2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау бойынша бюджеттік комиссия мәжілісіне материалдарды дайындау
  2018 жылға арналған аудан бюджет және 2018 жылға арналған ауылдық бюджетін нақтылау мәселесі бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі
  2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын мәслихатқа бекітуге енгізу
  2018-2020 жылдарға арналған ауылдық бюджет жобасын мәслихатқа бекітуге енгізу
  2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет шешімін іске асыру туралы аудан әкімдігінің қаулысын дайыындау
  ББӘ –мен 2018-2020 жылдарға арналған нақтыланған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту ұсыну жөнінде жұмыс
  Бюджеттік қаражаттарды игеру мониторингі
  2018 жылға арналған бюджетті нақтылау бойынша бюджеттік комиссияға және мәслихат сессиясына материалдарды дайындау
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
ҚАЗАН
  2018 жылғы 9 айға Егіндікөл ауданының әлеуметтік-экономикалық даму туралы есепке дайындық Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  2018 жылдын қыркүйекке нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп
  2018 жылғы 9 айға әлеуметтік-экономикалық баяндамасын әкімге дайындық
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылғы 9 айға тұрақты ауылдық елді мекендер пунктерін және ауылдық орталықтарды даму бойынша іс-шараларды орындау
  2018 жылдын қыркүйекте ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  1-МС есепті тапсыру
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражаттарды игеру
  Статистика органға есептерді тапсыру
  2019-2021 жылдарға арналған аудан бюджет жобасын аудан әкімдігіне қарастыруға енгізу Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын сонымен қатар Егіндікөл ауылының 4 деңгейдегі бюджет жобасын мәслихатқа қарастыруға енгізу
  2018 жылға арналған аудан бюджетті нақтылау бойынша материалдарды дайындау
  2018 жылға арналған аудан бюджетті нақтылау бойынша бюджеттік комиссия және мәслихат сессиясына материалдарды дайындау
  2018 жылға арналған аудан бюджетін нақтылау мәселесі бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі
  ББӘ-мен 2019-2021 жылдарға арналған қосымша бюджеттік өтініштер бойынша жұмыс
  2019-2021 жылдарға арналған Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жобасын жасау бойынша үйлестіру жқмысы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  ББӘ-мен 2017-2020 жылдарға арналған нақтыданған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту және ұсынуға жұмыс
  Бюджеттік қаражаттарды игеру мониторингі
  Аудан бойынша 1-МС тоқсандық есепті жасау
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  «Мониторинг» бағдарламасында дебиторлық және кредиторлық қарыз бойынша есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Жинақ және қаржыландыру нығайту және бюджеттік есептік» «е-Минфин» қосалқы жүйесінде дебиторлық және кредиторлық бойынша есептікті құру
  Азаматтық бюджетті нақтылау есебімен әзірлеу
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
ҚАРАША
  2018 жылдын қазанға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын қазанда ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  Бөлім аппараты бойынша декларацияны салық басқармасына тапсыру
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  Экономика және қаржы бөлімі акппаратының есеп және есептік жүргізу
  ВЕБ-портал арқылы жеткізушілермен келісім шартты бекіту
  Бюджеттік қаражжатры игеру
  Статистика органға есептерді тапсыру
  ББӘ-мен 2019-2021 жылдарға арналған қосымша бюджеттік өтініштер бойынша жұмыс Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет сонымен қатар 2019-2021 жылдарға арналған 4 деңгейдегі бюджет жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісімделген аудандық мәслихат сессиясына бекітуге материалдарды дайындау
  2019-2021 жылдарға арналған ауылдық бюджет жобасын мәслихатқа қарастыруға енгізу
  ББӘ-мен 2018-2020 жылдарға нақтыланған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту және ұсыну жұмысы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  ҚБ және ЭжБЖБ ай сайынғы есептік
  Жоспарланған конкурстар бойынша апталық есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  2018 жылға арналған салық төлеушілер тізбесін нақтылау бойынша ауыл және ауылдық округтер әкімдерімен жұмыс, жергілікті өзін өзі басқару трансферттерін нақтылау және түсімдердің талдау жасау
ЖЕЛТОҚСАН
  2018 жылдын қарашаға нысаналы индикаторларға қол жетерлік туралы меморандумның орындалуы туралы есеп Экономика, жоспарлау және коммуналдық меншік секторы
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау
  НҚА –мен жұмыс – коммуналдық меншік және т.б. мәселелер бойынша әкімдіктің қаулысын дайындау
  2018 жылдын қарашада ауданның ӘЭД туралы анықтаманы жасау
  Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму бойынша әкімге баяндама дайындау
  Коммуналдық меншікті жалға алу төлемнің ай сайынға мониторингі
  Өңірлерді дамыту бағдарламасы көрсеткіштерін түзету және Егіндікөл мәслихаттын сессиясына енгізу
  Экономика және қаржы бөлімнің аппараты бойынша есепті және есептікті жүргізу
  Қаржы басқармасы, экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасына аптайынғы есептік
  Мемлекеттік кәсіпорындардын ағымдағы жылдың даму жоспарын түзетіп тапсыру бойынша бақылау
  Мемлекеттік кәсіпорындардың болашақ жылға даму жоспарын тапсыру бойынша бақылау
  Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасының орталықтандырылған тапсырмаларын орындау Бюджеттік жоспарлау және орындау секторы
  2019-2021 жылдарға арналған Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет соңғы көлемін анықтау бойынша үйлестіру жұмысы
  2019-2021 жылдарға арналған ауданның аудандық бюджет жобасын сонымен қатар 2019-2021 жылдарға арналған Егіндікөл ауылының 4 деңгейдегі бюджетті, облыстық және республикалық бюджеттен трансферттер есебінен нақтылау және аудандық мәслихат сессиясына аудандық бюджетті бекітуге материалдарды дайындау
  2019-2021 жылдарға арналған соңғы аудандық бюджет жобасын қарастыру бойынша бюджеттік комиссия мәжілісі және оны мәслихатқа бекітуге, сонымен қатар 2019-2021 жылдарға арналған Егіндікөл ауылы 4 деңгейдегі бюджет соңғы жобасын қарастыруға енгізу
  2019-2021 жылдарға арналған ауданның аудандық бюджетті аудандық мәслихат сессиясына бекітуге материалдарды дайындау
  2019-2021 жылдарға арналған ауылдық бюджетті аудандық мәслихат сессиясына бекітуге материалдарды дайындау
  2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын мәслихатқа бекітуге енгізу
  2019-2021 жылдарға арналған ауылдық бюджет жобасын мәслихатқа бекітуге енгізу
  2019 жылға арналған әлеуметтік сала мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну туралы аудандық мәслихат шешіміне жобаны және аудандық мәслихатқа бекітуге енгізуге материалдарды дайындау
  2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы аудандық мәслихат шешімін іске асыру туралы аудан әкімдігі қаулысын дайындау
  ББӘ-мен 2018-2020 жылдарға арналған нақтыланған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту және ұсыну жұмыс
  ББӘ-мен 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды жасау, бекіту және ұсыну туралы жүргізу
  Бюджеттік қаражатты игеру мониторингі
  Аудан бюджеті орындау жөнінде есеп
  Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Жоспарланған конкурстар бойынша апта сайынғы есептік
  «Қазынашылық-Клиент» «Есептік модуль» бойынша мемлекеттік мекемелердің күн сайын электронды құжат алмасуды жасау.
  «е-Минфин» жүйесінде нысаналы трансферттер және кредиттерді жүзеге асыру мониторингі бойынша нығайту және жинау
  Бюджеттік есепті жүргізу
  Азаматтық бюджетті нақтылау есебімен әзірлеу
  «Парус-КАЗ. Бюджет» қаржылық-шаруашылық қызметтін автоматтандыру кешендік жүйесі жөнінде жұмыс
  «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркісіптік кешенді мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету регламент және әкімшілік тәртіп стандарты бойынша жұмыс
  Егіндікөл ауылы әкімі аппаратымен 4 деңгейдегі бюджет жұмысын үйлестіру
           

Экономика және қаржы бөлімнің басшысы                                                                                                                     С. Придан

Мақаланы құрған күні 07.02.2018 10:40
Мақаланы жаңартқан күні 08.02.2018 11:36
Қаралым саны: 2934
© 2020. Егіндікөл ауданының әкімшілігі